Thank you so much to all our sponsors, we throughly appreciate your support ;)

Wednesday, April 16, 2014

Challenge #119 sponsored by Krea "Teja"

,,,
Hello, here we are again. Another week, another challenge. Hope everybody is up to it. 
We have a beautiful, challenging sketch for you, made by Wilma. But first of all we will look at the top 3 and winner of challenge #118. 

Hallo, daar zijn we weer. Een nieuwe week, een nieuwe challenge. Is iedereen er klaar voor? 
We hebben een hele leuke schets gemaakt door Wilma. Maar we gaan natuurlijk eerst
kijken naar de top en de winnaar van challenge #118.
 
Who made it to the top 3?
Wie heeft de top 3 gehaald?
..
#4 Peggy
#7 Suzan van Z
#10 Jolanda 
..
And our randomly chosen winner is
En onze winnaar gekozen door random is
 

 
 

Congrats Emily! You won with your card the amazing prize from Inky Impressions. 
Send us an email before saterday to claim it. 

Gefeliciteerd Emily! Jij won met jouw kaart de leuke prijs van Inky Impressions.
Stuur even een email voor zaterdag om je prijsje te claimen.
  
 
 Congratulations girls, you can grab a badge for your blogs here.
Gefeliciteerd meiden, jullie kunnen hier een badge pakken voor jullie blogs!
 
***
 
This week we found a sponsor in Krea Teja. Thanks Jan and Thea for joining us again :o)
Deze week vonden we een sponsor in Krea Teja. Gezellig Jan en Thea dat je er weer bij bent :o)
 

And this is there price you can win
En dit is de prijs die je kunt winnen


KT prijs CSws april 2014.jpg wordt weergegeven

 Krea ‘Teja’ – hobbystudio is an online webshop which is in the hobby business for over 20 years now. You can also meet us at the larger Trade Shows in The Netherlands and Germany. With more than 6.000 products in our webshop we have a wide range of products for everyone who is into card making. We have a wide selection of stamp manufacturers as well as cutting dies in our range of products. In 2013 we brought the Dee’s Distinctively dies to the Dutch market. We are always looking for new brands and new techniques. That’s why we carry the range of products of the Fran-táge technique. A wonderful technique to give that finishing touch at your projects. Just keep visiting our webshop to see all the new products. You can also join our Facebook group to show your work, ask your questions or keep in touch with us.
We are pleased to welcome you.
Thea & Jan.

***
 
Our Holiday Fairies have made beautiful inspiring cards again. Just take a look, click on their names and visit their blogs. Give them some comments on their cards, OK?

Onze Holiday Fairies hebben weer prachtige inspirerende kaarten gemaakt. Kijk maar eens, klik op hun naam en breng ze een bezoekje op hun eigen blog. Laat eens een berichtje achter bij ze, ok?
..
Aren't those lovely cards? Maybe you've recognized a sketch already? 
Well here it is, made by Wilma.

Zijn de kaarten niet geweldig? Je hebt misschien al een schets herkend?
Nou hier komt-ie hoor, gemaakt door Wilma.
..
 
If you want to have a chance to win the prize for this week, you can rotate the sketch and resize the elements, as long as you follow the original sketch and use a stamped image or digistamp, that way your entry qualifies for the prize draw. To join the challenges and to be eligible for the prize made ​​available by the sponsor of this challenge, we have a few rules. You can find them here.


Als je kans wil maken op de prijs, mag je de sketch spiegelen en van formaat veranderen zolang we de orginele sketch er maar in kunnen zien. Je moet wel een gestempelde afbeelding gebruiken of een digitale, alleen dan kan je mee dingen naar de prijs. We hebben ook een paar regeltjes als je wilt weten welke je kan ze hier vinden.

Have fun making your card!

Veel plezier met het maken van je kaart!
Photobucket

Wednesday, April 9, 2014

Challenge #118 sponsored by Inky Impressions

..
Again it is Wednesday, so time for a new challenge here at CCWS .
What a wonderful cards you have made again last week.
Thank you!
..
Alweer woensdag, dus tijd voor een nieuwe challenge hier bij CCWS.
Wat een prachtige kaarten hebben jullie vorige week weer gemaakt.
Dank jullie wel!
 
First the top 3 of this week: 
Eerst de top 3 van deze week:
 
#18 Sharon
#3 Judith
#15 Anita 
 
Congratulations ladies!
Gefeliciteerd dames!
..
Our random winner this time is:
Onze random winnaar van deze keer is:
 
 
  
Congratulations Anet you are the winner of last weeks challenge. 
You can claime your prize by sending us an email before Saturday.

Gefeliciteerd Anet je bent de winnaar geworden van onze vorige challenge. 
Stuur ons voor zaterdag even een email om aanspraak te maken op je prijs. 

Here is the card she made: 
Dit is de kaart die ze heeft gemaakt:

 

Congratulations girls, you can grab a badge for your blogs here.
Gefeliciteerd meiden, jullie kunnen hier een badge pakken voor jullie blogs!
 

Now over to our sponsor from this week:
Dan over naar onze sponsor van deze week:

We are a young Rubber Stamp Company that offers some of the cutest children & animal stamps on the market today! Each and every stamp made is “Extra Deep Etched” on Quality Red Rubber for a crisp impression everytime! All our stamps are made right here in the USA!
All Inky Impressions Rubber Stamps are sold with EZ Mount just waiting to get inked! The characters LiLi, Angelica, Nicholas & Christopher are cartoon versions of our children. LiLi is a nickname for our youngest daughter MarLeigha. We truly hope that you love our stamps just as much as we have loved designing them.
  I am a stay at home mommy and wife to a very loving and supportive man.  Without the support of my family and friends, my dream would not have been possible.  This has been a long time coming and finally…I am ADRIFT on a DREAM! 

I can’t even begin to express how excited I am to share my dream with you.  We are devoted to you, our customers, so please feel free to share your artwork that is made with our stamps, or to just drop us a line to say hello!
..

The price they offer is a gift certificate of $10 to spend in there on-line shop.

De prijs die zij beschikbaar stellen is een voucher van $10 om in hun webwinkel te besteden.

Maritha and Jacqueline have used a digi from their online store.
Maritha en Jacqueline hebben een digi gebruikt uit hun webwinkel.


This week the girls made some amazing cards made with the great sketch from Hetty. 
 Deze week hebben de meiden weer hele leuke kaarten gemaakt met de mooie sketch van Hetty.

Hetty
 


  


So, here's the sketch Hetty made for you:
En dan nu de sketch van Hetty:
 
..
If you want to have a chance to win the prize for this week, you can rotate the sketch and resize the elements, as long as you follow the original sketch and use a stamped image or digistamp, that way your entry qualifies for the prize draw. To join the challenges and to be eligible for the prize made ​​available by the sponsor of this challenge, we have a few rules. You can find them here.


Als je kans wil maken op de prijs, mag je de sketch spiegelen en van formaat veranderen zolang we de orginele sketch er maar in kunnen zien. Je moet wel een gestempelde afbeelding gebruiken of een digitale, alleen dan kan je mee dingen naar de prijs. We hebben ook een paar regeltjes als je wilt weten welke je kan ze hier vinden.

Have fun making this card!


Veel plezier met het maken van deze kaart!
Photobucket

Saturday, April 5, 2014

New winnar challenge #116Helaas heeft Marina zich nog niet gemeld.. dus we hebben random org nog een
keertje laten draaien, en de nieuwe winnaar is geworden

Unfortunately, Marina has not contacted us .. so we had random org run 
one more time for us, and the new winner is


Nr 12 Joke en dit is haar kaartje
Nr 12 Joke, with this beatiful card


Gefeliciteerd
Congratulations 

Joke, je hebt tot woensdag om je te melden via de mail.
Joke, you have untill to contact us by mail.Photobucket